NIEUWE BOEKEN IN DE KAST

01kast

Geregeld komt er een nieuw boek bij in onze funeraire boekenkast.
Enkele daarvan stellen wij jullie voor.

212 kast

Vincent Valentijn & Kim Verhoeven

Goodbye Architecture. De architectuur van crematoria in Europa
Uitgever: nai010 uitgevers, Rotterdam 2018, ISBN 978-94-6208-437-7, gebonden hardcover, 272 blz.,  € 49,95

tekst achterflap:
Dit boek brengt de architectuur van crematoria in Europa in beeld. Het laat zien hoe architectuur ruimte kan bieden voor rituelen van afscheid en herdenken.
Cremeren is een jonge, maar snel groeiende traditie in Europa. Daarnaast maken steeds meer mensen bewuste keuzes rond de doode en het cremeren: waar, hoe en in welke setting nemen we afscheid, wat betekent het cremeren en welke rol kan architectuur hierin spelen. Op zoek naar antwoorden hebben architecten Vincent Valentijn en Kim Verhoeven crematoria in heel Europa in kaart gebracht. Niet eerder werd de architectuur voor crematoria zo uitgebreid gedocumenteerd en van achtergrondinformatie voorzien.
Goodbye Architecture biedt een rijk scala aan architectonische referenties en aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een funeraire architectuur die passend is voor een crematie

commentaar:
Dit is zo’n boek dat er nog niet was. Want over begraven en begraafplaatsen is en wordt voldoende gepubliceerd, maar over cremeren en zeker over crematoria bestaat weinig literatuur, terwijl het de meest voorkomende vorm van lijkbezorging al is of aan het worden is.
De titel Goodbye Architecture zet je eerst even op het verkeerde been, maar als je het vertaalt, kom je tot ‘Afscheidsarchitectuur’ en dat is waar dit boek over gaat:
aan de hand van 25 Europese crematoria, gedocumenteerd met fotografie, plattegronden, gegevens en analyses, brengt dit boek de architectuur van crematoria in Europa uitgebreid in beeld.
Maar na lezing en vooral het bekijken van de foto’s kreeg ik toch het gevoel dat
Goodbye Architecture ook wel eens ‘Vaarwel architectuur’ (van crematoria) zou kunnen betekenen. Op een enkel crematorium na kreeg ik geen warm gevoel bij deze gebouwen. Het boek had beter als ondertitel ‘de zoektocht naar de architectuur van een crematorium’ mee kunnen krijgen. Ver van de wereld der levenden, strak, kaal, vooral kleurloos, ongezellig, ja eerder doods zijn de beschreven gebouwen. En in de interviews met architecten komt duidelijk hun worsteling en zoektocht tot uiting naar een zingevend gebouw, dat zoals één zegt een combi moet zijn van kerk, fabriek en theater.
Blijft staan dat het een prachtig boek is, ook heel mooi vormgegeven, compliment aan de auteurs. En je komt ook het een en ander te weten over gebruiken rond de crematie in andere Europese landen.213 kast

Wouter Schrover (samenstelling)
Ten grave. Het graf en begraven vanaf de middeleeuwen in honderd Nederlandstalige teksten
Uitgever: Alba & Sapete, Haarlem 2018, ISBN
978-90-826046-1-0, softcover, 310 blz., € 20,00

internet (samenvatting):
‘Elk zijn is tot niet zijn geschapen', dichtte J.C. Bloem (1887-1966) in zijn inmiddels beroemde gedicht ‘Insomnia', dat hij afsloot met: ‘het voorbestemde doel van 't paren / Is niet minder dan de wieg het graf.' Het leven van de mens is volgens Bloem op een onvermijde­lijke, fundamentele wijze gericht op de dood. En het dode lichaam heeft als bestemming het graf.
Ten grave. Het graf en begraven vanaf de middeleeuwen in honderd Nederlandstalige teksten is een bloemlezing met grappige, bijzon­dere, enerverende, curieuze, wervelende, smakeloze, gees­tige, meeslepende, originele, spannende en mooie teksten over begraven. Niet het historische karakter van de teksten staat voorop, maar de interesse die deze kun­nen wekken bij de hedendaagse lezer.
Met teksten van (onder anderen): Nicolaas Beets, Multatuli, Athonis de Roovere, Guido Gezelle, Hieronymus van Alphen, Hélène Swarth, Constantijn Huygens, Willem Bilderdijk, Herman Gorter, Augusta Peaux, Jacob Cats, H. Marsman, J.H. Leopold, Jacob van Maerlant, Jacqueline van der Waals, Jan Six van Chandelier, Carel van Nievelt, Albert Verwey, Abraham Kuyper, J. Slauerhoff, De Schoolmeester, Willem Kloos, Willem de Mérode, Jef Mennekens, Frederik van Eeden, P.A. de Génestet, Rosalie Loveling, Felix Timmermans, Marcellus Emants, Jacob Haafner, J.J.L. ten Kate, A.C.W. Staring, Louis Couperus, Virginie Loveling, Gentil Theodoor Antheunis, Rhijnvis Feith, Piet Paaltjens, Jan Campert, Johan Andreas dèr Mouw, Gerrit Paape, Jeremias de Decker, Jacobus Bellamy, Pieter Joost de Borchgrave, Karel Ledeganck, Hendrik Laurensz. Spiegel, Joost van den Vondel, P.C. Hooft.

commentaar:
Voor elk wat wils is eigenlijk het enige wat ik kan zeggen over deze bundel, waarin 100 teksten en gedichten over graf en begraven zijn verzameld. De enige beperking voor de samensteller was dat de teksten rechtenvrij moesten zijn. Daarom loopt het van
1255 (Floris ende Blancefloer) tot en met de Tweede Wereldoorlog (Het lied der achttien dooden van Jan Campert).