NIEUWE BOEKEN IN DE KAST

01kast

Geregeld komt er een nieuw boek bij in onze funeraire boekenkast.
Enkele daarvan stellen wij jullie voor.

184 kast

Anna-Katharina Höpfliger & Yves Müller

Ossarium. Beinhäuser der Schweiz
uitgever: Pano Verlag, Zürich 2016, ISBN 978-3-290-22034-1, gebonden hardcover, 256 blz., 325 foto’s, € 42,90

achterflaptekst:
Kunstvoll aufgeschichtete Schädelwände, Gebeine hinter Holzgittern oder in die Wand eingemauerte Totenköpfe so werden die ausgehobenen Knochen in Beinhäusern präsentiert. Legenden und Geistergeschichten ranken sich um die Ossarien, aber Kerzen vor Totenköpfen oder bemalte Schädel zeigen auch, wie Beinhäuser in die religiöse Praxis integriert waren und immer noch sind.
Grossformatige Farbfotografien wechseln ab mit erläuternden Texten u. a. von Regula Odermatt-Bürgi, Paul Koudounaris und Melanie Eyer. Ein anschauliches Inventar aller erhaltenen Beinhäuser in der Schweiz und im angrenzenden Ausland mit spannenden Einblicken in die Religionsgeschichte.

commentaar:
In dit boek aandacht en pleidooi voor het behoud van de nog aanwezige knekelhuizen als funerair erfgoed in Zwitserland. Het boek is tevens een soort reisgids met foto’s en beschrijvingen van de 41 ossuaria, waarin zich nog schedels en knekels bevinden.
Daartussendoor staan een vijftal (wetenschappelijke) artikelen over de historische ontwikkeling van de Zwitserse knekelhuizen, de religieuze benadering ervan, de betekenis van dodendansmotieven in knekelhuizen, het huidige gebruik van knekelhuizen, die van stoffelijke resten zijn ontdaan (van mortuarium tot toiletgebouw) en de oorsprong en verspreiding van schedelbeschildering in Europa.
Interessant boek met goede artikelen en mooie foto’s. Nooit geweten dat er buiten de bekende Beinhäuser van Naters en Leuk nog zoveel ‘gevulde’ knekelhuizen zijn, in dit geval in Zwitserland.

185 kast

 

Marjut Paulaharju & Elise Tarkoma
Kirjailijoiden Hietanniemi. Kulttuurikävelijän opas.
uitgever: Avain, Helsinki 2017, ISBN 978-952-304-138-7, paperback softcover, 464 blz., € 39,00

achterflaptekst:
Hietaniemen hautausmaa on paitsi monen helsinkiläisen viimeinen leposija, myös osa suomalaista kulttuurihistoriaa. Sinne on haudattu monia merkittäviä suomalaisa taiteiijoita ja tieteentekijöitä, kuten Bo Carpelan, Saima Harmaja, Matti Kuusi, Eino Leino, Tove Jansson, Harri Sirola, Anni Swan ja Mika Waltari.
‘Kirjailijoiden Hietanniemi. Kulttuurikävelijän opas’ on teos, joka johdattaa lukijansa aikamatkalle tähän merkittävään lehtoon. Teokseen on koottu lähes 200 Hietaniemeen haudatun kirjailijan elämäkerrat. Kirja sisältää runsaan kuva-aineiston sekä lukijan avuksi hakemistoja ja alueen kartojja hautapaikkakoodeineen.
Teos tarjoaakin lukijalleen ja hautausmaalla kävijälle mahdollisuuden paneutua siihen kulttuurin kenttään, jossa nämä kirjailijat ovat omana aikanaan olleet osallisina.

commentaar:
In de vakantietijd krijg ik soms funeraire boeken van anderen, die op vakantie waren en mij funerair goed gezind zijn.
Een verrassing was dit boek uit Finland over de Hietaniemi’s begraafplaats in Helsinki. Helaas is het geschreven in het Fins, een taal die ik totaal niet beheers. Gelukkig is het wel voorzien van veel (zwart-wit) foto’s en plattegrondjes met de aanduiding van de graven van zo’n 200 schrijvers, die hier liggen begraven.
Met behulp van een vertaalmachine kom je er achter, waar dit boek over gaat:
Hietaniemi's begraafplaats is niet alleen de laatste rustplaats van veel inwoners uit Helsinki, maar ook onderdeel van de Finse cultuurgeschiedenis. Er zijn veel belangrijke Finse kunstenaars en wetenschappers begraven, waaronder Bo Carpelan, Saima Harmaja, Matti Kuusi, Eino Leino, Tove Jansson, Harri Sirola, Anni Swan en Mika Waltari.
'Schrijvers Hietanniemi. Gids voor Culturele Bezoeker' is een boek dat lezers rondleidt langs opmerkelijke graven. In het boek zijn bijna 200 biografieën van schrijvers verzameld. Het boek bevat een rijkdom aan beeldmateriaal, indexen en plattegrondjes om lezers te helpen de locaties te vinden.
Het werk biedt bezoekers van deze begraafplaatsen een kans om kennis te nemen van het culturele leven, waarbij deze schrijvers in hun eigen tijd betrokken waren.