NIEUWE BOEKEN IN DE KAST

01kast

Geregeld komt er een nieuw boek bij in onze funeraire boekenkast.
Enkele daarvan stellen wij jullie voor.

226 kast

Peter de Haan en Leendert Plaisier (redactie)
(Schat)Graven in Huizum
Uitgever: Cultureel Podium Dorpskerk Huizum 2019, ISBN 978-90-75412-22-2, gebonden hardcover, 135 blz., € 9,00.

achterflap:
Na het verdwijnen van het Oldehoofster en Jacobijner kerkhof kent Leeuwarden nog maar één kerkhof: dat in Huizum. Het ligt rond de Dorpskerk, het oudste monument van de stad. Aansluitend ligt, gescheiden door een beukenhaagje, de gemeentelijke begraafplaats.
Hoe is deze dodenakker ontstaan? Wat is de relatie met de Tweede Wereldoorlog en met de grote dichter Jan Slauerhoff? Welke bekende Leeuwarders liggen waar begraven? Welke ongewone verhalen zijn er te vertellen over ‘gewone’ Leeuwarders die hier hun laatste rustplaats vonden? En waarom zijn vele tientallen grafmonumenten zo bijzonder?
Op deze en andere vragen gaat dit boek in.

commentaar:
Het mooi vormgegeven boek gaat over de geschiedenis van zowel kerk en kerkhof, beheerd door de Plaatselijke Commissie van de Dorpskerk, als de begraafplaats, beheerd door de gemeente. Maar het is duidelijk dat door het enthousiasme van de vrijwilligers van de Dorpskerk dit oudste monument van de stad in ere wordt gehouden, waarbij de gemeentelijke begraafplaats wordt meegezogen. Door die vrijwilligers worden rondleidingen en evenementen georganiseerd en door hen en de Plaatselijke Commissie is dit boek tot stand gekomen. In het rijk geïllustreerde boek staan gewone verhalen over bekende Leeuwarders, maar wat nog wel zo leuk is ook ongewone verhalen over gewone Leeuwarders. Ook dichter Jan Slauerhoff komt aan bod, want zijn beide ouders werden hier begraven.

Het boek eindigt met twee wandelroutes over kerkhof en begraafplaats langs de beschreven personen.

As jo mear witte wolle oer Ljouwert en syn eardere ynwenners, soene jo dit boek net allinich keapje moatte, mar benammen dit tsjerkhôf en begraafplak besykje.


227 kast

Leon Bok & René ten Dam (samenstellers)
Canon van het Nederlands funerair erfgoed
Uitgever: Stichting Dodenakkers.nl 2020, ISBN 978-9402127751, soft cover, 91 blz., € 17,50, later € 22,50

achterflap:
De Canon van het Nederlands funerair erfgoed geeft kort en bondig inzicht in hoe Nederlanders door de eeuwen heen hun doden hebben begraven. De begraafplaats bij ons om de hoek past in een traditie die eeuwen teruggaat en is een waardevolle bron van kennis. In deze canon wordt aandacht besteedt aan hoogtepunten, maar ook aan de veranderingen in onze omgang met de dood. Het laat zien dat het geloof lang de plek bepaalde waar begraven werd, maar ook hoe door een toenemende individualisering langzaamaan het landschap van de dood aan het veranderen is. Wat brengt ons de toekomst?

In 32 vensters schreven verschillende auteurs op verzoek van stichting Dodenakkers.nl een perspectief op ons verleden. Met een voorwoord van Susan Lammers, algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en een nawoord door Guus Sluiter, directeur van Uitvaartmuseum Tot Zover.

De Canon voor het Nederlands funerair erfgoed is een initiatief van stichting Dodenakkers.nl en is samengesteld door Leon Bok en René ten Dam. De canon is mede tot stand gekomen dankzij bijdragen van Liesbeth Theunissen, Tessa de Groot, Maurice Heemels, Wim Cappers en John Stienen.

commentaar:
In 2006 verscheen de Canon van Nederland met een lijst van 50 vensters, die chronologisch een samenvatting geeft van de geschiedenis van Nederland. Daarna verschenen er allerlei canons van provincies, steden en andere onderwerpen, bv. onderwijs, geld, geneeskunde, e.d.
En nu is er dan de Canon van het Nederlands funerair erfgoed, een mooi initiatief van Dodenakkers.nl. In korte, bondige en leesbare verhalen kijken we door 32 vensters naar de geschiedenis van de dodenbezorging in Nederland.

Een mooi boekje voor iedereen.