NIEUWE BOEKEN IN DE KAST

01kast

Geregeld komt er een nieuw boek bij in onze funeraire boekenkast.
Enkele daarvan stellen wij jullie voor.

177 kast

Thorsten Benkel / Matthias Meitzler
Game Over. Neue ungewöhnliche Grabsteine
uitgever: Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2016, ISBN 978-3-462-04905-3, softcover, 245 blz., € 9,99

achterflaptekst:
Die Reise zu den ungewöhnlichsten Grabsteinen geht weiter! Nach »Gestatten Sie, dass ich liegen bleibe« legen Thorsten Benkel und Matthias Meitzler nun Band 2 ihrer Sammlung amüsanter, erschreckender, mysteriöser, rührender oder schlichtweg verblüffender Gräber vor – ausgewählt auf über 900 Friedhöfen, die die Autoren besucht haben. Staunen Sie darüber, wie man einen gekonnten Abgang hinlegt (Ich bin dann mal weg) und wo die Grenzen der Zuneigung verlaufen (Kein Geld, keine Liebe). Es wird deutlich, dass man manchen Familienmitgliedern einfach nicht entkommen kann (Schatz, anbei dein Schwiegervater), wie ungewöhnlich Liebkosungen sein können (Hier liegt meine Dicke) und dass der Tod offenbar nicht immer zu früh zuschlägt (Endlich!). Außerdem ist auch diesmal alles im Angebot, was man auf dem Totenacker heutzutage erwarten kann: Bratpfanne, Schwebebahn, DJ-Pult, Affen, Ratten, Krümelmonster, Cannabis-Pflanzen und Handschellen. Von wegen »Ort der Stille«!

commentaar:
Na hun vorige boekje ‘Gestatten Sie, dass ich liegen bleibe’ hebben beide auteurs 900 nieuwe begraafplaatsen bezocht en konden ze putten uit 52.000 foto’s om weer honderden beelden te tonen van ongewone graftekens.
Vroeger stond op een grafsteen een heel levensverhaal, daarna kwam een periode met alleen naam en data. Nu, in de tijd van de individualisering, is de steen heel persoonlijk geworden in tekst en afbeelding. In 30 thema’s laten de auteurs zien wat zij op hedendaagse graftekens aan ongewoons en merkwaardigs hebben gevonden en gefotografeerd. Het is voer voor sociologen, dat zijn beide heren dan ook. Naast serieuze studies hebben ze er lol in dit soort boekjes te maken, waarin ze met ironische ondertitels de mens, dood of levend, een spiegel voorhouden.
Een amusant boekje. En dan zeggen ze dat Duitsers geen gevoel voor humor hebben!

178 kast

Reiner Sörries (bearbeitet)

Grosses Lexicon der Bestattungs- und Friedhofskultur. Band 5. Biographien.
uitgever: Fachhochschulverlag, Frankfurt am Main 2016,
ISBN 978-3-943787-53-5, hardcover, 265 blz., € 44,00

achterflaptekst:
Der Fünfte Band des Grossen Lexikons der Bestattungs- und Friesdhofskultur ist Frauen und Männern gewidmet, deren Wirken in den Bereichen der Sterbe-, Bestattungs-, Friedhofs-, Trauer- und Erinnerungskultur besonders bedeutsam war und ist. Es werden Persönlichkeiten gewürdigt, die in innovativer Weise die Entwicklung der Sepulkralkultur beeinflusst haben.
Der biographische Teil des Großen Lexikons der Bestattungs- und Friedhofskultur ermöglicht durch seine Querverweise im Band 5, durch die Verweise auf die bisher erschienenen Bände 1-3 sowie durch ein Stichwortregister den Zugang zu Themenbereichen, in dem die hierfür entscheidenden Protagonisten zu finden sind, z.B. für die Feuerbestattung, das Hospizwesen oder die Kryonik. Der Band kann deshalb auch als historisches Nachschlagewerk verwendet werden und erspart langwierige Recherchen.
Mit diesem biographischen Zugang zur Geschichte und Gegenwart der Sepulkralkultur setzt Band 5 das bisher dreibändige Grundlagenwerk zu den Bereichen Volkskunde und allgemeine Kulturgeschichte (Band 1, erschienen 2002), Archäologie uns Kunstgeschichte (Band 2, erschienen 2005) sowie Gegenwart uns Praxis (Band 3, erschienen 2010) fort und bildet seine personenbezogene Ergänzung.

commentaar:
Nog voor Band 4 (Musik, Literatur, Medien), die gepland staat voor eind 2018/begin 2019, is het derde deel in het grote lexicon van de begrafenis en begraafplaatscultuur verschenen. Als ook dat deel is verschenen, heb je een prachtig en uitgebreid naslagwerk, dat ik persoonlijk graag en vaak raadpleeg. Hoewel het Duitstalig is, is het zeker niet alleen op Duitsland georiënteerd. Dat geldt ook voor de biografieën, hoewel het hoofdaccent wel op Duitstalige gebieden ligt. Personen van belang voor de funeraire cultuur in Nederland zul je er niet in tegenkomen, zoals Henk Kok, Wim Cappers, Ada Wille of Henry Keizer om maar een paar te noemen.

179 kast

Carlo van Roermond, Rob de Bruijn, Paul van Marissing en Marry van der Geest

Bomenwandeling. Langs een unieke verzameling bomen tussen de graven van het begraafpark Kleverlaan te Haarlem
uitgever: NGO IVN Zuid-Kennemerland, Haarlem 2017
softcover, 43 blz., verkrijgbaar op begraafplaats Kleverlaan in Haarlem à € 4,50

achterflaptekst:
De gemeente Haarlem hoopt met dit boekje haar inwoners te stimuleren eens een wandeling te maken over dit begraafpark waar naast rouw om geliefden ook ruimte is om te genieten van de rijkdom aan natuur en cultuur.
Dit boekje is gemaakt in het kader van de eindopdracht van de natuurgidsenopleiding door studenten van IVN Zuid Kennemerland.
Bij het onderzoeken van de achtergrond van de bijzondere boomsoorten en het schrijven van de teksten zijn de kennis en de medewerking van de voormalige beheerder Harry Boelé, de huidige beheerder Jan van der Bent, IVN-gids Hans Kerkhoff en Dion Heinis vanuit de gemeente Haarlem van grote waarde geweest.

commentaar:
Toch merkwaardig dat mensen zich in bossen en weilanden laten begraven onder het mom van natuurbegraven, terwijl we al zulke prachtige natuurbegraafplaatsen hebben. Dat blijkt ook weer uit dit boekje, waarin een natuurwandeling wordt beschreven over begraafpark Kleverlaan in Haarlem met een grote rijkdom aan cultuur en natuur en langs 45 van de meer dan 80 aanwezige boomsoorten.
Daar wil je toch veel liever liggen onder een slaapboom of een hemelboom!

180 kast

 Remco Reiding en Marco Hofsté

Hier rust… Verhalen achter de grafstenen op begraafplaats Rusthof
uitgever: in eigen beheer, mei 2017, oblong formaat hardcover, 109 blz., ISBN 978-90-827051-0-2, prijs € 17,50, te bestellen via www.remcoreiding.nl of verkrijgbaar bij Rusthof en de lokale boekhandels in Amersfoort.

achterflaptekst:
Onderzoeker Remco Reiding en fotograaf Marco Hofsté gingen op zoek naar verhalen achter de grafstenen op de Amersfoortse begraafplaats Rusthof.
Ze vonden:
De redder van James Bond.
Een muzikant, die optrad met The Beatles.
Een SS’er, die stierf als verzetsheld.
Een dichter, die zijn hospita vermoordde.
En nog veel meer opmerkelijke verhalen over bekende en bijzondere Nederlanders.

commentaar:
Remco Reiding kreeg bekendheid met zijn zoektocht om de soldaten op het Russisch Ereveld naast begraafplaats Rusthof in Amersfoort een gezicht te geven. Het staat beschreven in zijn boek ‘Kind van het Ereveld’.
In dit mooi vormgegeven boekje vertelt hij het verhaal achter 50 grafstenen op begraafplaats Rusthof in Amersfoort. Het zijn 50 portretten van ‘oorlogsslachtoffers, bekende Nederlanders en andere bijzondere personen’ geworden, voorzien van mooie bladvullende foto’s van hun laatste rustplaats.
Dat er ca. 1300 oorlogsslachtoffers op Rusthof liggen en dat de interesse van Reiding naar deze categorie uitgaat, blijkt wel uit het feit dat precies de helft van de portretten over oorlogsslachtoffers gaat.
Mooi zo een begraafplaats weer tot leven te brengen.

181 kast

182 kast

183 kast

 Vakantie

Wie verre reizen doet, kan nieuwe boekjes scoren. Nu maken wij geen echt verre reizen, maar omdat we niet vliegen is het toch wel een eindje naar Toscane, waar we o.a. een bezoek brachten aan funeraire doelen:

  • de grafkapel van de Medici in Florence
    met o.a. de twee grafmonumenten die Michelangelo maakte voor Guiliano di Lorenzo de Medici en Lorenzo di Piero de Medici.
  • de Camposanto in Pisa
    de ommuurde begraafplaats uit 1278 die volgens enkele bronnen zou geconstrueerd zijn rondom een scheepslading van heilige grond van Golgotha, meegenomen tijdens de Vierde Kruistocht.
  • de St. Martinuskathedraal in Lucca
    met als mooiste kunstwerk het witmarmeren grafmonument van Ilaria del Carretto, († 1405).

Wij waren in mei in Toscane, maar toch was het al druk bij de bezienswaardigheden. Opvallend was echter dat er bij funeraire objecten zoals bovengenoemd in het geheel geen rijen voor de ingang stonden. Heerlijk rustig.

NB. De boekjes zijn verkrijgbaar op de desbetreffende locaties.