NIEUWE BOEKEN IN DE KAST

01kast

Geregeld komt er een nieuw boek bij in onze funeraire boekenkast.
Enkele daarvan stellen wij jullie voor.

193 kast

Paul Koudounaris
Memento Mori: The Dead Among Us
Uitgever: Thames & Hudson Ltd, 2015, ISBN 978-0500517789, gebonden hardcover, 216 blz.,  € 35,96

tekst achterflap:
Death is universal, but the human response to death varies widely. In Western society, death is usually medicalized and taboo, and kept apart from the world of the living, while in much of the rest of the world, and for much of human history, death has commonly been far more integrated into peoples daily existence, and human remains are as much a reminder of life, memento vitae, as of death, memento mori.Through photos taken at more than 250 sites in thirty countries over a decade, Paul Koudounaris has captured death around the world. From Bolivias festival of the little pug-nosed ones, where skulls are festooned with flowers and given cigarettes to smoke and beanie hats to protect them from the weather to Indonesian families who dress mummies and include them in their household routines; from naturally preserved Buddhist monks and memorials to genocide in Rwanda and Cambodia to the dramatic climax of Europes great ossuaries, Memento Mori defies taboo to demonstrate how the dead continue to be present in the lives of people everywhere.

commentaar:
A morbid taste for bones was de titel van een middeleeuwse krimi, in het Nederlands vertaald met ‘botje voor botje’.
Beide titels kun je op dit boek van Paul Koudounaris toepassen. Na The Empire of Death (knekelhuizen) en Heavenly Bodies (Catacombenheiligen) is dit derde boek de neerslag van zijn zoektocht in alle werelddelen naar de ‘doden onder ons’.
Het boek is van behoorlijke afmetingen (34 x 23 cm), de nadruk ligt op de foto’s, vaak van groteske uitstallingen van gebeente, maar ook van mummies. Geregeld zijn er paginagrote foto’s met levensgrote (doodsgrote?) afbeeldingen van doodshoofden. De toelichtende tekst is beknopt, maar helder.
Het heeft een uitzonderlijk fraai kijkboek opgeleverd. Niet luguber of bizar, wel geregeld verbazingwekkend, vooral daar waar van botje bij botje bij schedel hele kunstwerken zijn gecreëerd, niet uit sensatiezucht, maar passend in een tijd dat leven en dood als een eenheid werd gezien en mensen hierdoor herinnerd werden aan hun toekomstig lot. Vandaar de titel Memento Mori, gedenk te sterven.

195 kast

Robert Bard & Adrian Miles
London’s hidden burial grounds
Uitgever: Amberley Publishing, Stroud 2017, ISBN 978-1-4456-6111-7, paperback, 96 blz., £ 14,99

achterflap:
It is fascinating to think that many hundreds of generations of Londoners lie beneath the city without us knowing. Over many centuries burial grounds have been developed, built over and then forgotten, often beneath playgrounds, gardens or car parks. When modern development takes place, remains are disturbed and we are reminded of a London that has long since disappeared, particularly with recent archaeological discoveries across the city.
In London’s Hidden Burial Grounds, authors Robert Bard and Adrian Miles seek to uncover many of the capital's lost graveyards, often in the unlikeliest of places.

commentaar:
Elke stad kent zijn verdwenen en vergeten begraafplaatsen. Soms herinneren straatnamen nog aan de voormalige bestemming. Zo zijn er in de oude binnenstad van Utrecht acht straten en pleinen met het achtervoegsel ‘kerkhof’ en in Bremen vijf maal met de toevoeging ‘Kirchhof’, om maar een paar voorbeelden te noemen. Hoe zit dat in Londen?
Robert Bard & Adrian Miles hebben daar een onderzoek naar gedaan aan de hand van literatuur en oude plattegronden.
Zij vonden nog veel sporen, weinig uit de tijd van de Great Plague en de Great Fire, maar meer uit de 19e eeuw met zijn overbevolkte stedelijke begraafgronden en kerkhoven, toen Londen 404 begraafplaatsen telde.
Nadat bij de Burial Act van 1852 de kerkhoven in de stad definitief werden gesloten, overleefden er toch veel en zeker na de Disused Burial Grounds Act van 1884, waarin ruimen van begraafplaatsen verboden werd. Ze werden omgevormd tot resting places, gardens and playgrounds.
Een laatste hoofdstuk is gewijd aan de disused and hidden Jewish burial grounds.
Als je de meer dan 200 nog bestaande begraafplaatsen van Londen hebt bezocht, kun je aan de hand van dit boek nog op zoek gaan naar plekken, waar ook nog doden onder het gras liggen.

198 kast

199 kast

• Inge Dekker
Stille getuigenis van een tijdelijk bestaan
uitgever: Stichting Oude Groninger Kerken, 2017
ISBN 978.90.73453.49.4, brochure, 32 blz., € 6,00
te bestellen via www.groningerkerken.nl

tekst op achterflap:
Op de weidse begraafplaats van Finsterwolde liggen negen kleine kindergraven met niet bepaald Groningse namen. Een stille getuigenis van het verblijf van ruim driehonderd Molukse bewoners die van 1953 tot 1961 lief en leed deelden in Woonoord Carel Coenraad. In dit boekje vertelt Inge Dekker het verhaal van de Molukse kindergraven en hoe het was om op te groeien in de houten barakken van het kamp CC-polder, aan de rand van graanrepubliek, ver weg van alles, in de leegte.

 

• Reint Wobbes

De opgerigten steen van Rachels graf
uitgever: Stichting Oude Groninger Kerken, 2018
ISBN 978.90.73453.50.0, brochure, 32 blz., € 6,00
te bestellen via www.groningerkerken.nl

tekst op achterflap:
Er is niet veel bekend over de steenhouwers die overal in de provincie de natuurstenen grafzerken plaatsten op kerkhoven en begraafplaatsen. De resultaten van hun vakmanschap zien wij ook nog in stoepen, drempels, neuten, vensterbanken, lateien, gootstenen en drinkbakken, maar nergens is de van de steenhouwer zo groot als in de grafcultuur. Reint Wobbes geeft deze vaklieden met dit boekje de publicatie die zij verdienen.

commentaar:
De boekjes zijn de delen 19 & 20 in de serie Groninger Kerkhoven, een leuke en informatieve serie.

Eerder verschenen in de reeks:
1. Die onder dezen grafzerk ligt, IJnte Botke
2. Hier rust, o wandelaar, Reint Wobbes
3. Een lokaal voor tijdelijke bewaring, Pieter de Vries
4. Wensch hem, leezer, zachte rust, Marlies van Kruining / Marjan Brouwer
5. Versteende wapens, Redmer Alma
6. Op de dam een ijzeren hek met krullen, Pieter de Vries
7. Een plek die tot de verbeelding spreekt, Reint Wobbes
8. Rouw, rijkdom en revolutie, Elmar Hofman
9. In den Heer gerust, Kees Kugel
10. Ferwactende een frolike operstandinge, Marlies van Kruining (red.)
11. Een begraafplaats is een geschiedenisboek, Riet Eggermont
12. Rust zacht lieve vriendin, Leon Bok
13. Op Hoogte Gedacht, Mark Kremer & Marjoleine de Vos
14. Bet Kevarot - Huis der Graven, Benthe van Aalst en Christiaan Velvis
15. Kleine Reina, Grafteksten op kindergraven in Noord-Groningen, Luida E. Noordhof
16. Rust, oud groen en stenige biotopen, Albert-Erik de Winter
17. Parels in het landschap. Begraafplaatsen in de gemeente Loppersum, Gerda Steenhuis (eindred.)
18. Een grote hoop verrot holt en dog weijnig beenderen, Harry Brouwer

200 kast

Ton Sevenhoven
Begraven in Gouda. Onderliggende verhalen
Uitgever: Drukkerij Verzijl, Gouda 2016, ISBN 978-90-82519-0-4, softcover, 96 blz., € 14,95

achterflap:
Voor dit boekwerk, dat verschijnt ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de R.K. begraafplaats en rouwkapel aan de Graaf Florisweg in Gouda is Ton Sevenhoven gaan spitten in de historie van het begraven in Gouda. Hij vond het antwoord op vele vragen: hoe en waar werden mensen begraven voordat deze R.K. begraafplaats er was? Welke begraafplaatsen waren (en zijn) er nog meer in Gouda? Hoe en wanneer kwam de R.K. begraafplaats er? Wat zijn de gebruiken en rituelen bij een uitvaart? Wie zijn/waren er allemaal betrokken bij de begraafplaats? Bij zijn zoektocht stuitte Ton op interessante verhalen. Verhalen waar Ton door gegrepen werd! Verhalen over mensen op, onder (!) of in de omgeving van de begraafplaats. Hij neemt de lezer mee op sleeptouw die geschiedenis in. Zo schetst hij behalve de historische feiten over de begraafplaats en de rouwkapel veel wetenswaardigheden over onder andere de rol die sommige dappere Gouwenaars in de Tweede Wereldoorlog hebben gespeeld. Het is een hele ontdekkingstocht geworden waarbij hij meer informatie wist te vergaren dan hij van tevoren had verwacht.

commentaar:
Het eerste deel geeft een mooi overzicht van de begraafplaatsen in de loop van de geschiedenis van Gouda, waarbij uiteraard de R.K. begraafplaats de meeste aandacht krijgt vanwege het 125-jarig bestaan.
De subtitel ‘Ondergeschoven verhalen’ is leuk gevonden, maar hier ook goed gekozen. Want uit het vervolg van het boek blijkt dat een begraafplaats vol doden leeft, getuige de (smakelijke) verhalen en anekdotes, over o.a. bouwpastoor Malingré, de verschillende begraafplaatsbeheerders en vooral over verzet en verzetshelden in de Tweede Wereldoorlog. Daarbij wordt het verhaal over de grafkelder (van 3x3m), die als schuilkelder voor twee ondergedoken mannen dienst deed, uitgebreid uit de doeken gedaan. Zij maakten er ook een illegaal krantje, dat gedrukt werd in wat nu nog drukkerij Verzijl is, de uitgever van dit boek.

201 kast

Lukas Hoven en Albert Hovius (redactie)
100 eeuwen begraven rond Anloo
Uitgever: Vereniging Historisch Anloo, 2018, ISBN 978-90-9030898-2, gebonden hardcover, 144 blz., € 17,50, te bestellen via o.a. www.drentslandschap.nl

achterflap:
Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De cirkel van geboorte, leven en sterven sluit zich vroeg of laat voor iedereen. Hoe wordt omgegaan met de dood en de gestorvenen verschilt van tijd tot tijd, van plaats tot plaats, van religie tot religie. In het gebied van het middeleeuwse kerspel Anloo kan duizenden jaren grafcultuur worden beleefd in het decor van een prachtig historisch landschap. Die beleving kan worden ervaren door het lezen van dit rijk geïllustreerde boek, maar ook door de bijbehorende wandelroute te lopen en de fietsroute te fietsen.

commentaar:
Anloo? Nooit van gehoord, zullen velen zeggen. Welnu, dan heb je nu de kans. Met behulp van twee bijgeleverde losbladige wandelroutes (en niet één zoals het boek zegt) en een fietsroute heb je de kans de mooie omgeving te verkennen en intussen ook nog al wandelend of fietsend kennis te nemen van het funeraire landschap in dit stukje Drenthe.
In het fraai vormgegeven boek met veel en mooie foto’s wordt die duizendjarige geschiedenis beschreven in de volgende hoofdstukken: Prehistorische graven, Begraven in en rond de kerk vanaf de middeleeuwen, Begraven op begraafplaatsen vanaf 1800, De begraafplaatsen in de voormalige gemeente Anloo, Ontwikkelingen in de grafcultuur.
Een mooi voorbeeld hoe je ook andere regio’s funerair in kaart kunt brengen.

202 kast 

Christien Kemp-van der Mije & Nel Sandbergen-Kerkman
100 jaar Algemene begraafplaats Zandvoort
Uitgever: jubileumuitgave, softcover, 48 blz.

welkomstwoord:
Dit boekje laat u kennismaken met 100 jaar geschiedenis van de Algemene Begraafplaats Zandvoort. Het oude deel bestaat 100 jaar en het nieuwe deel 50 jaar met de aula voor het houden van een afscheidsdienst en het uitvaartzorgcentrum met een mortuarium, een gezamenlijk initiatief van Onderling Hulpbetoon en Uitvaartcentrum Haarlem/Zandvoort. Het oude- en nieuwere gedeelte van de begraafplaats wordt symbolisch samengevoegd door een prachtige vijver, het jubileumgeschenk van de gemeente.

commentaar:
De ondertitel van dit jubileumboekje luidt een beknopt overzicht over het verleden en het heden van de begraafplaats. En dat is het ook, een mooi kort overzicht met veel foto’s van de geschiedenis en een aantal zaken rond deze begraafplaats.

 

203 kast

Clifford A. Pickover
De dood en het hiernamaals
Uitgever: Librero, Kerkdriel 2018, ISBN 978-90-8998-946-8, gebonden hardcover, 211 blz., € 14,95

achterflap:
In deze kroniek beschrijft Clifford A. Pickover de vele verschillende en in onze ogen soms bizarre opvattingen over de dood en het hiernamaals die in de loop van de geschiedenis zijn geformuleerd. Daarbij zoekt hij de grenzen op van de biologie, psychologie en natuurkunde, en behandelt hij uiteenlopende onderwerpen als de dodengoden van de Maya’s, mummies, grafschriften, reïncarnatie, de guillotine, euthanasie en kwantumonsterfelijkheid.

commentaar:
Verhaaltjes voor het slapengaan. In chronologische volgorde, van 20.000 v.Chr. (Lijkverbranding) tot ver in de toekomst (Kwantumopstanding) vertelt Clifford Pickover precies 100 verhaaltjes, elk bestaande uit een bladzijde illustratie en een bladzijde tekst. Het is een soort verkenning van hoe men in de loop der geschiedenis praktisch, wetenschappelijk, medisch en spiritueel omging met en dacht over dood en hiernamaals. Met achterin een lijst voor verdere studie, maar die is alleen Engelstalig en nogal Amerikaans.

 

204 kast

Joanna Ebenstein (editor)
Death: A Graveside Companion
Uitgever: Thames & Hudson, Londen 2017, ISBN 978-0500-519714, gebonden hardcover, 368 blz., € 29,00

achterflap:
Within this tome lies a great body of work and a testament to humanity’s quest to come to terms with our own inescapable end.
From the hour of death to the afterlife, seven themed chapters exhibit a staggering range of artworks, artifacts, trophies, and keepsakes from around the world and throughout the ages, counterbalanced by nineteen insightful essays, accessible yet scholarly, from contributors across a broad arc of disciplines and perspectives.
In catacombs, crypts, and bone-pits, readers will find reliquaries, embalmings, and mummies; see somber rites and customs morph into the celebrations of Halloween and Day of the Dead; and behold the great artistic traditions—Memento Mori, Vanitas, Danse Macabre—juxtaposed with vernacular tokens, found photography, and curios from bygone rituals in exotic lands.
Rich in never-before-published material, Death: A Graveside Companion is a book like no other, brimming with morbid inspiration and macabre insights to take to the grave.

commentaar:
Een zwaarlijvig boek (1,85 kilo) met heel veel illustraties (1.000 macabre illustrations) en een heel wat gedegener werk dan het vorig genoemde boek (De dood en het hiernamaals).
Negentien experts (curatoren, academici, journalisten) schreven in zeven delen the ultimate death compendium, featuring the world’s most extraordinary artistic objects concerned with mortality, together with text: The Art of Dying, Examining the Dead, Memorializing the Dead, The Personification of Death, Symbolizing Death, Death as Amusement, and The Dead After Life.
Elk hoofdstuk begint met een artikel, gevolgd door illustraties met een grote verscheidenheid van aan de dood gerelateerde beelden en artefacten uit alle werelddelen en van alle tijden. Van schedels tot de dodendans, van beeldjes tot tekeningen, van memento mori tot memorabilia, waarvan veel komt uit The Richard Harris Collection ‘Death’, variërend van 2000 v.Chr tot de dag van vandaag.
Het is meer een prachtig kijkboek geworden dan (ook) een leesboek. Want het is heel jammer dat de tekst met een geelgouden letter is afgedrukt op donkerbruin papier en daardoor moeizaam leest.
Vanwege alle artefacten had het boek beter The art of death of zoiets kunnen heten, nu lijkt het vanwege de titel alsof je het boek pas op de rand van je graf moet gaan bekijken. En zolang zou ik maar niet wachten! Echt een aanrader.

205 kast 

Harry Tupan, Reino Liefkens, Olaf Thorman, Frits Achten (tekstbijdragen)
Carolein Smit Works
Uitgever: WBooks, Zwolle i.s.m. Drents Museum, Assen 2018, ISBN 978-94-625-8254-5, gebonden hardcover, 377 blz., € 29,95

tekst op website https://wbooks.com:
Een met parels omhangen rat op een juwelenkist, een Christusfiguur gesluierd door bloeddruppels, een aap met druiven in zijn armen. Het werk van keramiste Carolein Smit is zowel humaan als mysterieus, natuurlijk als bovennatuurlijk en vaak rauw en confronterend. Deze oeuvrecatalogus verschijnt bij drie tentoonstellingen in Londen, Leipzig en het Drents Museum.
De beelden van Smit hebben raakvlakken met de klassieke vanitasthematiek - de aanwezigheid van de dood maakt het hier en nu de moeite waard om te leven. Aan de buitenkant gebruikt zij een beeldtaal die raakt aan rariteitenkabinetten: wetenschappelijk, religieus, anatomisch. Ze tonen het afwijkende om het normale te bevestigen, rubriceren het eigenaardige om de wetenschappelijke orde in stand te houden.
'Mensen neigen naar mystiek en rituelen in een tijd waarin alles op het internet te vinden is,' zegt Smit. 'Over die emotionele kortsluiting, daar gaan mijn beelden over. Over de spanning tussen schuld en onschuld, macht en onmacht, leven en dood.'

commentaar:
Een boek over keramiek in de boekenrubriek?
Jazeker. Op onze website staat in ‘wist u dat?’ een afbeelding van ‘de dood en het meisje’ en in ‘Begraafplaatsen-thema’ verschijnt een serie artikelen over keramiek op begraafplaatsen. In dat kader past dit boek met keramische beelden van o.a. skeletten, doodshoofden, de apocalyptische dood te paard, de dood en het meisje en de dodendans  daar prima bij.
Op enkele tekstbijdragen (Nederlands, Duits, Engels) na staat in het boek ‘een ruime selectie uit het oeuvre van Carolein Smit vanaf 1989’: ongeveer 250 paginagrootte afbeeldingen (boek 23x28 cm). De afmetingen staan er bij, variërend van 35 tot 120 cm hoog. Het zijn leuke, gekke, komische, macabere, confronterende, maar altijd fascinerende beelden, die je wel eens in het echt wilt zien. Dat kan, want van 3 november 2018 t/m 3 maart 2019 is er een tentoonstelling van haar werk in het Drents Museum in Assen.

Het is weer vakantietijd en voor ons is die alweer voorbij. Wij bezochten met eigen auto Ierland: de hoofdstad Dublin, de funeraire cultuur aan de westkant en de ruige natuur aan de oostkant. Het meest typisch Iers zijn de voormalige abdijcomplexen (ruïnes) met Cemeteries, Round Towers en High Crosses. En uiteraard brachten we een aantal boeken mee.

 

207 kast

Shane MacThomáis
Glasnevin. Ireland’s Necropolis
Uitgever: Glasnevin Trust, Dublin 2010; softcover, 96 blz., € 15,00

achterflap:
"How many! All these here once walked around Dublin. Faithful departed." - Ulysses, James Joyce.
So wondered Leopold Bloom as he wandered through Glasnevin Cemetery. Within the pages of this book the author Shane MacThomáis, historian to the Cemetery, brings just some of the 1.2 million residents here in Ireland's Necropolis back to life. From sporting legends, paupers, children, writers, musicians, artists, revolutionary leaders and political giants, this book records the stories of some of the people who helped shape Ireland's past and present over the last one hundred and seventy-eight years. Interwoven amongst the biographies are tales of stolen bodies, deadly trees, famous pubs, battle charges, epidemics and mammoth funerals giving the reader a distinctive insight into the history of this unique and beautiful place.

commentaar:
Glasnevin Cemetery in Dublin uit 1832 is de grootste begraafplaats in Ierland en onder de 1.2 miljoen begravenen bevinden zich de groten van Ierland, die zoals hierboven beschreven helped shape Ireland's past and present. Die heldenverering komt het meest tot uiting in de 55 meter hoge Round Tower boven de grafkelder van Daniel O’Connell (1775-1847), ‘The Liberator’. Naast hem worden nog 49 andere (voor Ieren) beroemde personen beschreven; een goede gelegenheid iets van de Ierse geschiedenis te leren. Daarnaast biedt het boek door veel foto’s en anekdotes een mooi beeld van deze begraafplaats.

208 kast 

Albert Fenton
Past lives. The memorials of Saint Patrick’s Cathedral, Dublin
Uitgever: Saint Patrick’s Cathedral, Dublin 2012; ISBN 978-0-9562173-2-5, softcover, 200 blz., € 10,00, ter plaatse verkrijgbaar.

achterflap:
There are some 200 memorials in Saint Patrick’s Cathedral, and in ‘Past Lives’ the autor has collected about one hundred biographies of those commemorated. Many of these were very famous and, indeed, influential and powerful in their time, but are little-known now. They are certainly interesting, and this book should go some way to rehabilitating their reputations. It should provide further interest both to members of the Cathedral community and to the visitor.

commentaar:

Een bezoek aan de St. Patrick’s Cathedral is voor funeraire liefhebbers een aanrader, hoewel het er altijd enorm druk is. Wij waren er op een maandagochtend en verbaasden ons over de enorme drukte; zegt de kassière (ja kassa!) tegen ons ‘it’s very quiet now’!
In tegenstelling tot de grafkerken, waarvan de vloeren vol liggen met grafzerken, hangen hier alle muren vol, maar dan ook tjokvol, met epitafen op één graf na, dat van Jonathan Swift. Ja, die van Gulliver’s Travels, dat ten onrechte vaak als kinderboek wordt gezien. En ik kan het weten, want mijn scriptie ging over de 18e-eeuwse Verlichting aan de hand van Swift’s Gulliver’s Travels, Voltaire’s Candide en Lessing’s Nathan der Weise (1969).
Een honderdtal van de personen die hier zijn begraven worden in dit boek op alfabetische volgorde beschreven met een foto van de epitaaf, te beginnen met twee enorme bas-reliëfs over the British Empire’s most unforgiveable wars: de Eerste Chinese Oorlog, ook wel Opiumoorlog genoemd (1839-1842) en de Tweede Birma oorlog (1852-53).

 

209 kast

Elinor D.U. Powell
The High Crosses of Ireland. Inspirations in Stone
Uitgever: The Kiffet Press, Dublin 2007; ISBN 978-1-905785-27-8, softcover, 198 blz., € 24,95

achterflap (uit het voorwoord van Dr. Peter Harbinson):
“Those great stone crosses standing out in Irelands countryside are the country's greatest contribution to world sculpture, and contain the largest amount of religious carving preserved anywhere in Europe from the last quarter of the first Christian millennium. They are found in what are now churchyards, but were once monasteries of piety and peace which spread Ireland's zeal for learning and scholarship across the European continent. These crosses stand as elegant monuments to a high civilisation, and their shape with the characteristic ring around the head became such a potent nationalistic symbol in the mid-nineteenth century that it was used for grave memorials on both sides of the Atlantic for those who wanted to identify themselves as Irish. . . . The glory of Dr Powell's book is that it allows us to stand, figuratively, in front of these High Crosses, to look in wonder at their varying shapes and sizes, and admire the quality of master carvers work of a thousand years ago. . . . It has been a great pleasure for me to re-live visits to these crosses through Dr Powell's admirable and often atmospheric pictures, and I hope her sense of wonderment and delight will be communicated through them to the many readers of this truly remarkable volume.”

commentaar:

Alles wat je altijd al wilde weten over de High Crosses in Ierland, zou je dit boek als ondertitel kunnen meegeven.
Het High Cross is een uniek en fascinerend Iers verschijnsel, dat stamt uit de 7e tot en met de 12e eeuw. Ze stonden voornamelijk op de abdijcomplexen, waarmee Ierland toentertijd rijkelijk bezaaid was. Vooral de 9e een 10e eeuw zijn interessant, het is de periode van het Scriptural High Cross. Het is een Keltisch kruis, de samenvoeging van het christelijk kruis met het heidense zonnewiel, waarop aan alle vier zijden Bijbelse taferelen zijn afgebeeld. Ze vormden in Ierland de ‘stripverhalen’ over de Bijbel, zoals die op het continent werden ‘verteld’ in de kerkportalen van de kathedralen.
Het boek biedt veel mooie en goede kleurenfoto’s van de High Crosses en vooral ook veel detailfoto’s met uitleg van de verschillende taferelen. Een zeer informatief boek.

 

210 kast

Helen M. Roe
Monasterboice and its monuments
Uitgever: Dundalgan Press Ltd, Dundalk 2017; softcover, 80 blz., € 5,00, ter plaatse verkrijgbaar.

commentaar:
Hoewel er op het (voormalige) abdijcomplex van Monasterboice nog twee ruïnes van abdijgebouwen en een Round Tower staan, is deze studie gewijd aan de drie High Crosses op de begraafplaats, waar overigens nog steeds begraven wordt: Muiredach’s Cross (South Cross), West Cross en North Cross. Door deze studie kun je de Bijbelse afbeeldingen op de kruisen uit de 10e eeuw, die al behoorlijk vervaagd zijn, beter ‘lezen’.

 

211 kast

Hector McDonnell
Irish Round Towers
Uitgever: Wooden Books td, Glastonbury 2005; ISBN 1.904263.31.3, softcover, 57 blz., € 8,95
Uitgever: The Liffey Press, Dublin 2007; ISBN 978-1-905785-27-8; softcover, 198 blz., €24,95

achterflap:
The Round Towers of Ireland are among the most enigmatic and extraordinary constructions of the early Irish Church. Why were they put up? What were they used for? Where did the idea come from, and when?

commentaar:
De Round Tower is een Iers verschijnsel, een losstaande smalle ronde hoge toren, soms tot 35 meter hoog. Ze werden in de 10e tot 12e eeuw altijd op een abdijcomplex gebouwd. Van de 100 oorspronkelijke torens bestaan er nog 73, in allerlei staten, van stompje tot complete toren. Over hun functie verschillen de meningen: klokkentoren, wachttoren, een baken voor de pelgrims en/of een dodenlantaarn. Een verklaring over hun ontstaan wordt gezocht in de Italiaanse ronde campaniles van Ravenna, de islamitische minaretten en/of de Romaanse klokkentorens op het continent van Europa.
Een wetenswaardig boekje dus.