BEGRAAFPLAATSEN IN EUROPA
eu

BEGRAAFPLAATSEN IN EUROPA

nederlandIn het kader van de eenwording van Europa willen wij in deze rubriek gasten uit een Europees land aan het woord laten komen, die schrijven over begraafplaatsen in hun land.
Elke tijd, elke plaats, elk volk en elke cultuur heeft zijn eigen gewoonten en normen. Dat geldt ook voor begraven en begraafplaatsen. Op een rondreis door Europa valt al bij de poort van de begraafplaats op dat ieder land zijn eigen begraaftaal spreekt.
Wat zijn de typische kenmerken en karakteristieken? Welke wetten en regels bepalen het aanschijn van de begraafplaats? Is er een ontwikkeling aan te geven van de 18e eeuw tot nu? Hoe zit het met zaken als: soorten begraafplaatsen (gemeentelijk, religieus, particulier), soorten graven (individueel, familie), soorten grafstenen en grafmonumenten, tijdsduur van de concessies, etc.

CEMETERIES IN EUROPE

grootbrittanieAs part of the unification of Europe we would like to present in this chapter European guests who write about cemeteries in their country.
Every time, every place, every people and every culture has his own habits and standards. That also concerns burying and cemeteries. On a tour in Europe you can notice already at the gate of the cemetery that each country speaks his own language of burying.
What are the typical characteristics and features? Which laws and rules determine the appearance of the cemetery. Can you indicate a development from the 18th century till now? What about types of cemeteries (municipal, religious, private), kind of graves (individual, family), kind of monuments and gravestones, the time of concessions, etc. etc.

CIMETIÈRES EN EUROPE

frankrijkDans le cadre de l’unification de l’Europe nous voulons présenter dans cette rubrique des invités d’un pays européen, qui écrivent sur les cimetières de leur pays.
Chaque temps, chaque place, chaque peuple et chaque culture a ses propres habitudes et normes.
Ça concerne aussi les enterrements et les cimetières. Quand on voyage en Europe on voit déjà à la porte d’un cimetière que chaque pays parle sa propre langue funéraire.
Quelles sont les caractéristiques typiques?
Quelles lois et règles determinent l’aspect du cimetière? Est-ce qu’il y a de donner un développement du 18ème siècle jusqu’à maintenant? Quoi dire de variétés des cimetières (communal, réligieus) de variétés des tombes (individuels, famille), de variétés des pierres tombales et des monuments funéraires, du temps des concessions , etc. etc.

FRIEDHÖFE IN EUROPA

duitslandIm Rahmen der Zusammenschluss Europas möchten wir in diesem Teil Gäste aus einem Europäisch Land zu Wort kommen lassen, die schreiben über Friedhöfe in ihren Land.
Jeder Zeit, jeder Ort, jeder Volk und jeder Kultur hat seine eigene Sitten und Bräuche. Das gilt auch für Begraben und Friedhöfe. Auf eine Rundreise durch Europa sieht man schon beim Tor der Friedhof, das jeder Land seine eigene Begräbnissprache spricht.
Was sind die typischen Charakteristiken und Eigenschaften? Welche Gesetzen und Regeln bestimmen das Angesicht der Friedhof? Gibt es eine Entwickling vom 18en Jahrhundert bis heute und wie? Wie ist es mit Sachen als: verschiedene Arten von Friedhöfe (kommunal, religiös, privat), Artem von Gräber (individuel, Familie), Arten von Grabsteine und Grabdenkmalen, Zeitdauer der Konzessioenen, usw. usw.


ARTIKELEN

Alle artikelen zijn in PDF weergegeven, een aantal artikelen in twee talen.
Klik op het vlagje om naar het artikel te gaan.

1. EUROPA
door Rindert Brouwer 
eu BEGRAAFPLAATSEN IN EUROPA DOOR DE EEUWEN HEEN

2. FRANKRIJK / LA FRANCE
door/par Mme Muriel Ghys
nederland A. HISTORISCH OVERZICHT EN SITUATIE IN FRANKRIJK
frankrijk B. HISTORIQUE ET SITUATION EN FRANCE

3. BELGIË - VLAANDEREN
door Dr. Lucien de Cock
belgie DE BEGRAAFPLAATSEN IN VLAANDEREN 

4. ITALIË / ITALIA
door/da Dott. ssa Valentina Lanza
nederland A. BEGRAAFPLAATSEN IN ITALIË
italie B. I CIMITERI IN ITALIA

5. NOORWEGEN / NORWAY
door/by Rosemarie van den Breemer
nederland A. BEGRAAFPLAATSEN IN NOORWEGEN: VAN GEMEENTELIJK NAAR KERKELIJK BEHEER
AAN HET EINDE VAN DE TWINTIGSTE EEUW
noorwegen B. CEMETERIES IN NORWAY: FROM MUNICIPAL RESPONSIBILITY TO CHURCHLY RESPONSIBILITY
IN THE LATE TWENTIETH CENTURY

6. DUITSLAND / DEUTSCHLAND
door/durch Aeternitas e.V. (Alexander Helbach)
nederland A. DE TOEKOMST VAN DE BEGRAAFPLAATSEN
duitsland B. DIE ZUKUNFT DER FRIEDHÖFE

7. SPANJE 1 / ESPAÑA 1
door/por Cementiris de Barcelona
nederland A. CEMENTERIO DE MONTJUïC - DICHTER BIJ DE BURGER
spanje B. CEMENTERIO DE MONTJUïC - MAS CERCA DEL CIUDADANO

8. SPANJE 2 / ESPAÑA 2
door/por Ruud van Beurden
nederland A. CREMATIE, MEER DAN EEN VOORBIJGAANDE TREND
spanje B. LA INCINERACIÓN, MUCHO MÁS QUE UNA TENDENCIA PASAJERA

9. ZWITSERLAND
door Rindert Brouwer
zwitserland BEGRAAFPLAATSEN IN ZWITSERLAND

10. GRIEKENLAND
door Leon Bok
griekenland BEGRAVEN IN GRIEKENLAND