PERSOONLIJK VERHAAL 18

WIM VLAANDEREN

fotografie : Jaap van Dort

 

 

pv 356

In Burgum (gem. Tytsjerksteradiel, Fries-land) ligt aan Schoolstraat 105 de grafkelder uit 1859 van de familie Ferf. De grafkelder is een rijksmonument en staat onder nummer 512581 in het Rijksmonumentenregister met als waardering: De grafkelder is van alge-meen cultuurhistorisch belang: - vanwege de regionaal-historische waarde, verbonden met een aanzienlijke Friese familie; - vanwege de bijzondere ligging in een groengebied;
- vanwege de eenheid van ex- en interieur.

Wim Vlaanderen, oud-beheerder van Begraafplaats Kranenburg in Zwolle, wordt nog geregeld gevraagd voor de opening, inspectie en herkisting van grafkelders.

Van de heer P.B.J. Ferf, de huidige eigenaar van de grafheuvel met grafkelder van de familie Ferf, kreeg hij de opdracht ruimte in de grafkelder te maken voor het nieuwe nageslacht door de stoffelijke resten uit negen kisten te herkisten.

Jaap van Dort maakte van het gebeuren een fotoverslag.

 

pv 357

HERKISTING GRAFKELDER VAN DE FAMILIE FERF IN BURGUM

 

klik