R23 1

Zürich - Friedhof Oberer Friesenberg

 

R23 22

Wenen - Zentralfriedhof: oude joodse deelR23 34 Worms - ‘Der Heilige Sand’

 

 


RELIGIEUS BEGRAVEN

Het levensbeschouwelijke landschap is zeer divers.
Hoe is op begraafplaatsen die levensbeschouwelijke, c.q. religieuze verscheidenheid terug te vinden?

RELIGIE 23: JODENDOM 6 - EUROPA 4

 Overal in Europa zijn joodse begraafplaatsen, op het platteland vaak klein en traditioneel, in de steden groter en meer geassimileerd.

DUITSTALIGE LANDEN

Zwitserland

De eerste joden waren er al ten tijde van Het Romeinse Rijk. In de Middeleeuwen en later ondergingen ze net als elders in Europa beschuldiging, verbanning en vervolging. Pas in 1874 kregen joden gelijke rechten: vrijheid van godsdienst en het recht zich overal vrij te vestigen. Er wonen nu ca. 19.000 joden en er zijn 27 begraafplaatsen, op Zwitserse wijze ingericht.

Liechtenstein

Er wonen ca. 25 joden in Liechtenstein, maar er zijn geen joodse begraafplaatsen.

Oostenrijk

In 1782 begon met het Toleranzpatent van keizer Joseph II de emancipatie van de joden. In 1848 werden ze theoretisch en in 1867 ook praktisch gelijkgesteld bij de burgerrechten en godsdienstvrijheid.
Voor de Anschluss in 1938 woonden er zo’n 185.000 Volljuden in Oostenrijk, nu 9000. 
Er zijn 62 begraafplaatsen en 31 Massengräber.

Duitsland

Duitsland is de bakermat van de Azjkenazische joden. In de Romeinse tijd was er in Keulen al een bloeiende joodse gemeente. De bloeiperiode was in de 10e/11e eeuw, toen de steden Speyer, Worms en Mainz zich ontwikkelden tot de geestelijke centra voor de joden in Midden-Europa. Tijdens en na de Kruistochten begonnen de vervolgingen en verbanningen. In 1872 kregen de joden in heel Duitsland gelijkberechtiging. In 1933 leefden rond een half miljoen joden in Duitsland; momenteel ca. 117.000.
Naar schatting zijn in Duitsland zo’n 2000 joodse begraafplaatsen, waaronder de oudste joodse begraafplaats in Europa: Alte Judenfriedhof ‘Der Heilige Sand’ uit 1034.

Het volledige artikel JODENDOM 6 - EUROPA 4 is hier te lezen (PDF)