SPECIALS

In de rubriek SPECIALS
staan onderwerpen over specifieke funeraire thema’s.
Ga via ‘klik’ naar het onderdeel EERDER VERSCHENEN - SPECIALS
om kennis te nemen van de vorige specials.

 klik

genua

SPECIAL 11 - AD DE DE LA MAR

MACHTIGE HEREN IN DE MIDDELEEUWEN EN HUN GRAFSTEDEN

In de middeleeuwen was het tegenwoordige Nederland
verdeeld in een aantal zelfstandige gebiedjes.
Elk gebied beschrijven met zijn regeerders en hun begraafplaatsen
op ons grondgebied blijkt niet mogelijk.
Zeeland behoorde deels toe aan Holland en deels aan Vlaanderen.
Noord-Brabant behoorde tot een groter gebied in het tegenwoordige België.
Limburg was een lappendeken van kleinere gebiedjes
en in Friesland, inclusief de Groningse Ommelanden, ontbrak een landsheer.
De heersers die over blijven komen in drie artikelen aan de orde,
de graven van Holland, de hertogen van Gelre en de bisschoppen van Utrecht.

 

11.1. DE GRAVEN VAN HOLLAND

klik
11.2. DE HERTOGEN VAN GELRE klik

11.3. DE BISSCHOPPEN VAN UTRECHT

klik