5501
Utrecht

 

5511
Utrecht - Janskerkhof


 5514Amersfoort - St Janskerkhof

THEMA 55 - ONDER HET PLAVEISEL 2 : PARKEERPLAATSEN

Opvallend vaak is een voormalige begraafplaats een parkeerplaats geworden.
Eigenlijk is begraven ook een vorm van parkeren, maar die ‘parkeerplekken’ bevinden zich (meestal) onder het maaiveld.

WEL OF GEEN STOFFELIJKE RESTEN?

Bij het definitief sluiten van een begraafplaats was het meestal de bedoeling de stoffelijke resten te ruimen. Dat is lang niet altijd gebeurd, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden.

  • In Leicester werd het graf van Richard III onder een parkeerplaats teruggevonden.
  • In Edinburgh is in vak no.23 van de parkeerplaats bij de St. Giles Cathedral het graf van John Knox aangegeven.
  • In Eindhoven is op het voormalige algemene deel van het Sint Catharinakerkhof, dat in 1937 geruimd werd en later parkeerplaats werd, nog steeds een familiegrafkelder aanwezig.
  • Volgens joodse traditie worden joodse begraafplaatsen niet geruimd. Als het toch moet gebeuren, worden de graven onder rabbinaal toezicht geruimd, herkist en herbegraven. Dat is niet altijd goed gegaan, zoals blijkt uit Winschoten, waar in 2016 nog stoffelijke resten werden gevonden. Of in Kampen, waar onder de school en de parkeerplaats misschien nog stoffelijke resten liggen van de oude joodse begraafplaats.
  • Zowel in Utrecht, Amersfoort als Culemborg bevinden zich parkeerplaatsen, waar het straatnaambordje (Sint) Janskerkhof de voormalige bestemming van deze plek aanduidt.

TOT SLOT: EN DE STOFFELIJKE RESTEN?

Er zullen bij het herinrichten van straten en pleinen of bij het aanleggen van parkeerplaatsen nog steeds bij opgravingen menselijke skeletresten worden gevonden. Een heel recent voorbeeld was er in juni 2017 in De Meern, waar enorme commotie ontstond, omdat bij opgravingen ‘botten en schedels voor het oprapen’ lagen. Heel anders was dat in 1975, toen er in mijn geboorteplaats Joure bij de aanleg van een parkeerplaats ook botten en schedels boven kwamen en voor het oprapen lagen; niemand maakte zich druk.

 

voor het volledige artikel ONDER HET PLAVEISEL 2 , klik hier (PDF)