THEMA'S

thema 01: EENHEID IN VERSCHEIDENHEID EN HET VERSCHIL TUSSEN NOORD- EN ZUID-EUROPA
thema 02: KNEKELHUIZEN IN EUROPA OFWEL DE 'TWEEDE BEGRAFENIS'
thema 03: KONING, KEIZER, ADMIRAAL… - VORSTELIJK BEGRAVEN
thema 04: VAN KERKHOF TOT BEGRAAFPLAATS : VOOR EN NA DE FUNERAIRE REVOLUTIE
thema 05: VELDEN VAN EER : SLAGVELDEN OF SLACHTVELDEN?
thema 06: ‘MAAR HEEL EVEN MOCHTEN WIJ LEVEN’ : MONUMENTEN VOOR DOODGEBOREN KINDEREN
thema 07: GESCHEIDEN BIJZETTING : LICHAAM, HART EN INGEWANDEN
thema 08: DODENDANS
thema 09: DE BEL VOOR DE LAATSTE RONDE : DOODSKLOKKEN EN KLOKKENSTOELEN
thema 10: HET EEUWIGE LICHT VERLICHTE HEN : DODENLANTAARNS
thema 11: ADOPTIE VAN GRAFMONUMENTEN
thema 12: HET GRAF VAN DE ONBEKENDE SOLDAAT
thema 13: RELIKWIEËN
thema 14: LEPROZENBEGRAAFPLAATS
thema 15: EX ORIENTE LUX : ORIËNTATIE VAN GRAVEN
thema 16: STUKJES NAPOLEON
thema 17: CAMPOSANTO
thema 18: BOVEN HET MAAIVELD : DEMOGRAFISCHE STRUCTUUR OP BEGRAAFPLAATSEN
thema 19: LOUIS XVII (1885-1895) OF HET NAUNDORFF MYSTERIE
thema 20: LIEFJES VAN GOETHE
thema 21: VERBODEN TE STERVEN
thema 22: MAAGDELIJKE BOTTEN : DE LEGENDE VAN ST. URSULA EN HAAR 11.000 MAAGDEN
thema 23: DE KRUISWEG OP BEGRAAFPLAATSEN
thema 24: BODY-SNATCHING
thema 25: ERE WIE ERE TOEKOMT
thema 26: DUIVELSROOSTER
thema 27: GESLOTEN BEGRAAFPLAATSEN
thema 28: NATUURLIJKE MUMMIES IN KERKEN EN CRYPTEN
thema 29: LEVEND BEGRAVEN : ANGST VOOR SCHIJNDOOD
thema 30: ZITTEND BEGRAVEN
thema 31: STAAND BEGRAVEN
thema 32: NAAMLOOS BEGRAVEN 1 : DRENKELINGEN
thema 33: NAAMLOOS BEGRAVEN 2 : 'VERPLEEGDEN', SOLDATEN EN NN-ERS
thema 34: ANONIEM BEGRAVEN
thema 35: HALFANONIEM BEGRAVEN
thema 36: BEGRAVEN OP ZEE
thema 37: UNIFORM BEGRAVEN 1 : LEVEN EN DOOD IN UNIFORM & 'GLEICHFÖRMIGKEIT' IN DUITSLAND
thema 38: UNIFORM BEGRAVEN 2 : UNIFORMITEIT IN NEDERLAND & MODERNE TRENDS IN EUROPA
thema 39: EEUWIGDUREND BEGRAVEN
thema 40: ENCLOS PAROISSIAL
thema 41: GRÜNDERZEIT
thema 42: DE HOND, DE BESTE VRIEND VAN DE MENS 1
thema 43: DE HOND, DE BESTE VRIEND VAN DE MENS 2
thema 44: FUNERAIR HERGEBRUIK
thema 45: SCHIJNGRAVEN 1 : MUSEALE SCHIJNGRAVEN
thema 46: SCHIJNGRAVEN 2 : PSEUDOGRAVEN EN NEPGRAVEN
thema 47: SCHIJNGRAVEN 3 : CENOTAFEN VOOR EEN GROEP
thema 48: SCHIJNGRAVEN 4 : INDIVIDUELE CENOTAFEN IN KERKEN
thema 49: SCHIJNGRAVEN 5 : INDIVIDUELE CENOTAFEN OP BEGRAAFPLAATSEN
thema 50: SCHIJNGRAVEN 6 : SYMBOLISCHE GRAVEN, PSEUDO CENOTAFEN EN FILMGRAVEN
thema 51: CATACOMBEN 1 : DE OORSPRONG
thema 52: CATACOMBEN 2 : 'MODERNE' CATACOMBEN
thema 53: CATACOMBEN 3 : THE BRITISH WAY OF CATACOMBS
thema 54: ONDER HET PLAVEISEL 1 : STRATEN EN PLEINEN
thema 55: ONDER HET PLAVEISEL 2 : PARKEERPLAATSEN
thema 56a: 0. KERAMIEK OP BEGRAAFPLAATSEN : INLEIDING
thema 56b: 1. GROFKERAMIEK : BAKSTEEN  
thema 57:   2. AARDEWERK : TERRACOTTA 
thema 58:   3. AARDEWERK : FAIENCE 
thema 59:   4. STEENGOED 
thema 60:   5. KERAMISCHE TEGELS 
thema 61:   6. KERAMISCH MOZAÏEK 
thema 62:   7. PORSELEIN 
thema 63:   8. LIMOGES PORSELEIN
thema 64:   9. FOTOKERAMIEK 
thema 65: 10. FOTOKERAMIEK - POST-MORTEMFOTOGRAFIE 
thema 66: 11. KERAMISCHE URNEN - TOT 785 
thema 67: 12. KERAMISCHE URNEN - NA 1873 
thema 68: 13. KERAMIEK - TOEGIFT ANNIE VAN ‘T ZAND