WIE ZIJN WIJ ?

01 info

Rindert Brouwer & Jeannette Goudsmit

Rindert Brouwer (1943) en Jeannette Goudsmit (1945)
hebben zich vanuit persoonlijke interesses
en vanuit raakvlakken met hun respectievelijke vakgebieden,
op een aantal funeraire terreinen gespecialiseerd.

Rindert Brouwer was tot zijn pensioen leraar levensbeschouwing.
Vanuit zijn beroep en persoonlijke fascinatie heeft hij zich steeds meer verdiept in de cultuurgeschiedenis van dood, begraven en begraafplaatsen. Hij schreef boeken over Europese begraafplaatsen, was actief lid van de vereniging voor funeraire cultuur De Terebinth, organiseerde met zijn vrouw Jeannette twaalf funeraire reizen door Europa en onderhoudt deze website, waaraan hij om de drie maanden nieuwe artikelen toevoegt.

Jeannette Goudsmit was tot haar pensioen ziekenhuismaatschappelijk werker.
Zij fotografeert begraafplaatsen, haar foto's zijn te vinden op deze website. Zij was actief lid van De Terebinth en zij organiseerde samen met haar man Rindert de funeraire reizen door Europa. In de rubriek Verlieskunst zijn op deze website haar creatieve uitingen terug te vinden: o.a. ontwerpen van rouwkaarten en condoleancekaarten, keramische herinneringsmonumentjes en urnen. Van haar hand zijn ook de columns.

Atelier Terre aarde begon toen Jeannette haar passie vond in het werken met klei en geleidelijk aan een hoek van ons huis ombouwde tot haar ‘atelier’ en er de naam ‘Atelier Terre aarde’ aan gaf.
Inmiddels groeide onze gezamenlijke interesse in de funeraire cultuur ook steeds verder uit: we bezochten en fotografeerden begraafplaatsen, we werden actief lid van een funeraire vereniging, we organiseerden funeraire reizen naar het buitenland en we begonnen een website, waarop de naam ‘terre aarde’ ook uitstekend paste. En zo werd Atelier Terre aarde een ideële website over de funeraire cultuur in Europa.
Een keramist is een schepper. Er zijn scheppingsverhalen, waarin de schepper een keramist is, die uit klei een mens boetseerde. Mooie beeldspraak: ‘de mens is uit de aarde genomen en zal tot de aarde terugkeren. Aarde tot aarde, stof tot stof.’  Zand erover!
En daarna? Daarover gaat onze website: op dat zand kwam een teken, een gedenkteken. Ter nagedachtenis, in memoriam. Het teken markeerde de plaats waar men naar terugkwam om te gedenken in het besef van eigen sterfelijkheid: Memento Mori, bedenkt dat je sterft.
En voor wie het wil zien, de letters staan gegrift in onze handpalmen als een blijvende herinnering aan ons eindige leven:

02 info

MM - Memento Mori!

De website bestaat sinds 2005,
om de drie maanden is er een update met nieuwe toevoegingen.
Er zijn verschillende rubrieken en een archief.

• BEGRAAFPLAATSEN
Elke tijd, plaats, volk en cultuur heeft zijn eigen gewoonten en normen.
Dat geldt ook voor begraven en begraafplaatsen.
Op een rondreis door Europa valt al bij de poort van de begraafplaats op
dat ieder land zijn eigen begraaftaal spreekt.
In tekst en foto’s komen allerlei aspecten aan bod:
geschiedenis, soorten, cultuurverschillen, religieus begraven, symboliek, tips en trips
en zelfs een heuse funeraire Vincent van Goghroute.

• FUNERALIA
met weetjes, persoonlijke verhalen en specials van anderen.

• PRODUCTEN
met publicaties, maar let speciaal op het onderdeel VERLIESKUNST,
waarin Jeannette haar ‘producten’ presenteert
op het gebied van dood, verlies, rouw, dodenbezorging en gedenken.
Haar hobby’s fotografie (rouw- en condoleancekaarten,
maar ook sfeerbeelden van begraafplaatsen) en keramiek (memomentjes en urnen)
zijn er in terug te vinden.

• COLUMNS
met een column van Jeannette, columns van gastschrijvers en gastfotografen.

• EERDER VERSCHENEN
is ons archief van eerder verschenen artikelen
in de verschillende rubrieken.