WIST U DAT 

op joodse begraafplaatsen vaak een graf is voor versleten Thora rollen?

Naar joods gebruik mogen teksten waarop de naam van God
of verwijzingen naar de naam van God voorkomen niet vernietigd worden.
Omdat de naam van God te heilig is om uit te spreken of te schrijven,
wordt de naam meestal weergegeven met vier puntjes, een verwijzing naar JHWH.
De vier . . . . kunnen ook vervangen worden door het woord Hasjeem = naam.
In vroegere tijden werden versleten heilige boeken, papieren over religieuze onderwerpen
en andere kapotte geschriften met Gods naam opgeslagen
in een afgesloten ruimte van de synagoge, die genizah (= opslag) werd genoemd.
De inhoud van de genizah werd om de zoveel tijd plechtig begraven
op een joodse begraafplaats in een apart graf, dat ook genizah werd genoemd.

Židovský Hřbitov Žižkov

In Praag werden in 1948 op de joodse begraafplaats in de wijk Žižkov
180 beschadigde Thora rollen uit Nederland begraven.
Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden veel van zulke graven,
omdat door de nazi’s veel Thora rollen waren ontheiligd.
Soms werden joden zelfs gedwongen
tot schoenzolen verknipte Thora teksten onder hun schoenen te dragen.

 wud 220 wud 221  wud 222 

Praag - joodse begraafplaats Žižkov