WIST U DAT 

het Lampedusa-kruis als een hedendaags reliek wordt gezien?

Relikwieën of relieken zijn overblijfselen, die voorwerp van verering zijn.
Het kan religieus zijn, wanneer het lichamelijke resten of voorwerpen van heilige personen zijn,
maar het kan ook profaan zijn, als het gaat over voorwerpen van idolen.
Dat relieken nog steeds actueel zijn, bleek wel uit de tentoonstelling over Relieken in het Catharijneconvent,
waarbij ook een meeting plaatsvond over relieken als ‘krachtvoorwerpen’ buiten een religieuze context.
Daarbij gaat het om relicten, voorwerpen en objecten, die voor een individu of groep een bepaalde kracht en macht bezitten.
Dat relieken nog steeds actueel zijn, blijkt wel uit twee voorbeelden van relieken als ‘krachtvoorwerpen’.

• Lampedusa kruis: een niet religieus reliek als ‘krachtvoorwerp’.

Francesco Tuccion, timmerman op het Italiaanse eilandje Lampedusa, maakte uit mededogen met de verdronken bootvluchtelingen
en hun nabestaanden ruwe kruisen van de wrakstukken van gekapseisde houten vluchtelingenboten.
Francesco Tuccion: als katholiek geïnspireerd door de lijdende Jezus Christus aan het kruis,
wilde ik kruisen creëren om hoop en een betere toekomst te geven aan degenen die zoveel leden.
En dus maakte hij kleine kruisjes uit het drijfhout van de schepen en gaf ze weg
en voelde de dankbaarheid van degenen die voor zijn deur waren gestrand.
Een exemplaar bevindt zich in het British Museum in Londen.
Zijn passie is inmiddels uitgegroeid tot een klein fabriekje, waar op bestelling Lampedusa-kruisen worden gemaakt.
In zijn afscheidsrede "Rituele herbestemming als recasting. Rituele dynamiek voorbij inculturatie en syncretisme”
wijdt prof. dr. Paul Post, hoogleraar Rituele Studies een hoofdstuk aan het Lampedusa-kruis.
Paul Post:
Een houten kleurig zogenoemd Lampedusa Kruis maakt sinds 2015
deel uit van de collectie van het prestigieuze British Museum in Londen.
Het wordt getoond als een kostbaar kleinood in een afgesloten glazen vitrine, fraai uitgelicht.
De uitstraling is onmiskenbaar: een kostbaar uniek reliek en ‘krachtvoorwerp’, door het museum
en de bezoeker gekoesterd erfgoed, geheel in lijn met kostbare reliekhouders van goud en zilver.

 wud 220 wud 221  wud 222 

(foto’s van internet)

• Wadowice: reliek van paus Johannes Paulus II

Maar ook de traditionele religieuze relieken bestaan nog steeds.
Onlangs waren we in Wadowice, de geboorteplaats van Karol Wojtyla (1920-2005),
vanaf 16.10.1978 paus Johannes Paulus II, die na zijn dood al in 2014 heilig werd verklaard.
In de Basiliek van O.L. Vrouw Presentatie in Wadowice wordt als reliek een druppel bloed van de paus bewaard,
een religieus ‘krachtvoorwerp’ dat veel pelgrims trekt.

 wud 223  wud 224 wud 225 

Wadowice: Bazylika Mniejsza Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny