WIST U DAT 

er op pastoorsgraven vaak de symbolen van de 4 evangelisten staan?

Op roomskatholieke begraafplaatsen zie je op pastoorsgraven  vaak de symbolen
van de vier evangelisten Matteus, Markus, Lukas en Johannes.
Weet je wat ze inhouden en wat ze betekenen?

Pastoorsgraven zijn vaak bedekt met een zerk of een tombe.
Op de hoeken staan veelal in een cirkel of in een vierpas de vier symbolen van de vier gevleugelde evangelisten:
Mattheüs als mens, Marcus als leeuw, Lucas als rund en Johannes als adelaar.
Over de betekenis van die symbolen bestaan een aantal theorieën.

 wud 275


Johannes - adelaar

wud 275

Nuenen - H. Clemenskerkho

 wud 278

Markus - leeuw

 wud 275

Lukas - rund

wud 279

Mattheus - mens

• De belangrijkste en meest geaccepteerde theorie
is bedacht door Ireneus van Lyon († 202) en Hippolytus van Rome († 235).
Hun uitgangspunt is dat de gevleugelde wezens gerelateerd zijn aan het begin van hun evangelie.
 Matteus - mens (of engel) : zijn evangelie begint met de menselijke stamboom van Jezus.
 Markus - leeuw : woestijndier, omdat zijn evangelie begint met Johannes de Doper in de woestijn,
en omdat er van Jezus gezegd wordt dat hij in de woestijn verbleef temidden van de wilde dieren.
 Lukas - rund (of os, stier) : een offerdier, dat slaat op het offer dat Zacharias in de tempel brengt
aan het begin van dit evangelie.
 Johannes - arend : omdat in zijn evangelie de woorden een hoge vlucht nemen
en hij met scherpe blik Gods geheimen doorziet.

Er zijn meer theorieën over deze vier symbolen.
Die zullen later aan bod komen in de rubriek Symboliek.