WIST U DAT

het gebeente van Valentijn zich in Dublin bevindt?

Hij stierf in Rome, maar zijn relieken bevinden zich in Dublin. Hoe kan dat?
Met Valentijn wordt St. Valentinus bedoeld, maar over deze heilige en ook over het ontstaan van Valentijnsdag
bestaan veel mythen en legenden, onduidelijkheden dus.

Sint Valentijn of Sint Valentijn

Was Valentinus de Romeinse priester, die de blinde dochter van stadhouder Asterius van Rome genas
en Asterius zelf bekeerde, die daarop alle gevangen christenen vrijliet?
Of was Valentinus de bisschop van Terni, die het huwelijk van christin Serapia en heiden Sabinus inzegende,
dat zo voorspoedig was dat velen Valentinus’ zegeningen wensten?
In beide gevallen was keizer Claudius II Gothicus (268-270) zo ontstemd,
dat hij Valentinus liet martelen en daarna onthoofden op 14 februari 269.
Daardoor werd Valentinus  martelaar en dus heilige.
Het is niet uitgesloten dat het om één en dezelfde persoon gaat.

Lupercalia of Valentijnsdag

14 februari was bij de Romeinen de dag van de Lupercalia,
een oud vruchtbaarheidsfeest ter ere van de Romeinse god Lupercus, een zeer populair feest, ook bij de christenen.
Daar wilde paus Gelasius I een einde aan maken en stelde daarom in 496 op 14 februari de feestdag van Sint Valentijn in.

Gecombineerd met het succesvolle huwelijk van Serapia en Sabinus zou daaruit Valentijnsdag zijn ontstaan,
aanvankelijk een dag waarop kaarten, meestal anoniem, naar geliefden werden gestuurd.
Maar uiteindelijk zo vercommercialiseerd,
dat de katholieke kerk in 1969 besloot om 14 februari niet langer meer als zijn naamdag te vieren.

relieken van Sint Valentijn in Dublin of Rome

Terug naar de botten van Sint Valentijn.

In Dublin staat in de Whitefriar Street Church onder een beeld van St. Valentine een kistje met zijn relieken.
In 1835 bezocht de Ierse karmeliet John Spratt, die befaamd was om zijn preken, Rome.
Ook daar werd hij uitgenodigd te preken en had zo’n succes,
dat paus Gregorius XVI de relieken van Sint Valentijn schonk voor zijn kerk in Dublin,
die officieel Church of Our Lady of Mount Carmel heet.
Maar in de Basilica di Santa Maria in Cosmedin te Rome wordt in een reliekschrijn
de met bloemen versierde schedel van Sint Valentijn getoond.
Waren er dan toch twee Sint Valentijns?
Dan vergeten we maar even dat er ook relieken van Sint Valentijn te vinden zijn op andere locaties,
zoals Madrid, Praag, Chelmno, Lesbos, Savona, Roquemaure, Wenen, Balzan (Malta),
Glasgow, Birmingham, Worms, Breslau, Fulda, Sadali (Corsica), etc.

wud 201 wud 202 wud 203