YouTube

In het woud van YouTube filmpjes zie je door de bomen het bos niet meer.
Dat geldt ook voor filmpjes over begraafplaatsen en funeraire cultuur.
In deze rubriek willen wij de aandacht vestigen op een aantal funeraire YouTube video’s,
die ofwel nieuw zijn ofwel interessant om eens te bekijken.

Ad de la Mar - Wandelen over begraafplaatsen

youtube 01

Onlangs is Ad de la Mar begonnen met het maken van YouTube video’s.
Daarover zegt hij het volgende:
Op YouTube staan veel prachtige filmpjes over bijzondere begraafplaatsen in het buitenland.
Van dodenakkers in Nederland is veel minder te vinden en vaak zijn ze bedoeld als promotie.
Ik wil proberen om in de leemte te voorzien door zelf video's te maken
over de cultuurhistorie van begraafplaatsen en de personen die er begraven zijn.
Daarbij begin ik met Moscowa in Arnhem, de begraafplaats waar ik het meest bekend ben
en bijna 100 rondleidingen heb verzorgd.
Inmiddels staan mijn eerste video’s online op mijn eigen YouTube-kanaal:

Wandelen over begraafplaatsen - YouTube

Nederlands funerair erfgoed is te belangrijk om op YouTube te ontbreken.
Ik hoop dat mijn initiatief helpt om meer mensen enthousiast te maken voor grafcultuur
en hoop bovendien dat ook anderen video’s over begraafplaatsen online gaan zetten.

In de serie filmpjes zijn tot nu toe verschenen:

MOSCOWA PERSONEN
Verhalen over bijzondere personen die op dit begraafpark begraven zijn:
1. Zorg voor de medemens

2. Architecten 
3. Oorlogen in de 19de en 20ste eeuw

MOSCOWA SPECIALS
Speciale onderwerpen over het begraafpark Moscowa:
- Begraven en cremeren in Arnhem, deel 1 

- idem, deel 2 
- idem, deel 3 

 GELDERLAND
Bijzondere begraafplaatsen in Gelderland:
- Dieren - Harderwijkerweg
- Rheden - Heiderust

NEDERLAND WEST
Begraafplaatsen in Utrecht, Flevoland, N Holland en Z Holland:
- Zeist - Bergweg