YouTube

In het woud van YouTube filmpjes zie je door de bomen het bos niet meer.
Dat geldt ook voor filmpjes over begraafplaatsen en funeraire cultuur.
In deze rubriek willen wij de aandacht vestigen op een aantal funeraire YouTube video’s,
die ofwel nieuw zijn ofwel interessant om eens te bekijken.

  • Ad de la Mar - Wandelen over begraafplaatsen

youtube 01

Onlangs is Ad de la Mar begonnen met het maken van YouTube video’s.
Daarover zegt hij het volgende:
Op YouTube staan veel prachtige filmpjes over bijzondere begraafplaatsen in het buitenland.
Van dodenakkers in Nederland is veel minder te vinden en vaak zijn ze bedoeld als promotie.
Ik wil proberen om in de leemte te voorzien door zelf video's te maken
over de cultuurhistorie van begraafplaatsen en de personen die er begraven zijn.
Daarbij begin ik met Moscowa in Arnhem, de begraafplaats waar ik het meest bekend ben
en bijna 100 rondleidingen heb verzorgd.
Inmiddels staan mijn eerste video’s online op mijn eigen YouTube-kanaal:

Wandelen over begraafplaatsen - YouTube

Nederlands funerair erfgoed is te belangrijk om op YouTube te ontbreken.
Ik hoop dat mijn initiatief helpt om meer mensen enthousiast te maken voor grafcultuur
en hoop bovendien dat ook anderen video’s over begraafplaatsen online gaan zetten.

In de serie filmpjes over Moscowa in Arnhem zijn tot nu toe verschenen:
1.  
Zorg voor de medemens - YouTube
2.  architecten - YouTube
3.  Oorlogen in de negentiende en twintigste eeuw - YouTube

 

  • André & Anne Chabot - La Mémoire nécropolitaine

youtube 02   youtube 03

Op onze website staat in Persoonlijk verhaal 2 het verhaal van André Chabot
over de restauratie van een oude grafkapel en omvorming tot zijn grafmonument.
In het YouTube filmpje zijn André Chabot en zijn partner Anne Fuard
op begraafplaats Père Lachaise in Parijs bij de opening van La Mémoire Nécropolitaine,
hun toekomstig grafmonument.
André Chabot is fotograaf, specialist in de geschiedenis van begraafplaatsen,
kunstenaar en maker van grafmonumenten.
Anne Fuard maakt films over begraafplaatsen en plaatst die op
hun website https://lamemoirenecropolitaine.fr/ .
André ontwierp zijn eigen graf op Pere Lachaise door zijn Leica R9-camera
te reconstrueren tot een zwart granieten monument van één ton.
Dit portret van André en Anne Chabot is gefilmd door James L. Frachon, Mygale Films 2021.

LA MEMOIRE NECROPOLITAINE de James L Frachon. 2021 - YouTube
met Engelse ondertitels.